شعار سال استانداری اصفهان
صفحه اصلی
سوالات متداول

سوالات متداول – اداره کل مدیریت بحران

بمنظور امداد خواهي در حوادث جاده اي با كدام مرجع مي­توان تماس گرفت؟

-       تلفن 115فوريتهاي پزشكي

-       تلفن 110نيروي انتظامي

-       تلفن 112جمعيت هلال احمر

جهت امداد خواهي در حوادث شهري با كجا تماس بگيريم؟

-       تلفن 125 آتش نشاني

-       تلفن 115 فوريتهاي پزشكي

-       تلفن 110 نيروي انتظامي

اخبار مرتبط با آب و هوا و وضعيت جاده ها را از كجا اطلاع پيدا كنيم؟

-       تلفن گوياي 134 هواشناسي

-       تلفن گوياي 141 مديريت راههاي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي

جهت طي دوره هاي آموزشي امداد و نجات از كدام مرجع پيگيري كنيم؟

-       شعب جمعيت هلال احمر سراسر استان

جهت آشنائي با اصول فوريتهاي پزشكي با كجا تماس بگيريم؟

-       واحدهاي اورژانس شهري

جهت آشنائي با اصول اطفاء حريق و ايمني شهري ازچه طريق مي توان پيگيري نمود؟

-       واحدهاي آتش نشاني شهرداريهاي سطح استان

چگونه مي شود از وظايف مديريت بحران و قوانين آن آگاه شد؟

-       مطالعه قانون مديريت بحران كه در سايت سازمان مديريت بحران كشور در دسترس مي باشد

چگونه مي شود در برابر حوادث ايمن بود

-       كسب آموزشهاي دوره اي تئوري و عملي از طريق جمعيت هلال احمر و آتش نشاني

-       شناسائي و همكاري در رفع موارد پرخطر در محدوده شهر و روستا و محل زندگي

-       بيمه نمودن اموال و دارائي ها در برابر حوادث

نحوه اعطاي كمكهاي انسان دوستانه براي مناطق و افراد حادثه ديده چگونه است؟

-       اعطاي كمكهاي نقدي از طريق واريز به شماره حساب هاي رسمي اعلام شده ازطريق جمعيت هلال احمر و كميته امداد حضرت امام خميني(ره)

-       اعطاي كمكهاي غير نقدي و اقلام سالم و نو مورد نياز زندگي در زمانهاي مقرر به شعب جمعيت هلال احمر سراسر استان

پيشنهادات فني براي رفع مشكلات آلودگي هوا-سيل-خشكسالي و ... را چگونه مي توان طرح نمود و آيا از پايان نامه هاي دانشجوئي حمايت مي شود؟

-       ارسال درخواست به دستگاههاي تخصصي ازجمله ادارات محيط زيست- آب منطقه اي –جهاد كشاورزي و ... بمنظور بررسي در كارگروه تخصصي كه پس از تأييد و تصويب مورد حمايت از طريق دستگاههاي تخصصي قرار خواهد گرفت

مراحل اخذ مشورت جهت ايمن سازي واحدهاي دام و طيور در برابر بيماريها و مزارع و باغات در برابر آفات چگونه است؟

-       ازطريق ادارات دامپزشكي شهرستانها براي اخذ راهكارهاي فني پيشگيري و كنترل بيماري-آموزش –سمپاشي-واكسيناسيون و ...

-       ازطريق جهاد كشاورزي و مديريت حفظ نباتات براي پايش و مراقبت – سم پاشي و كنترل آفات و بيماريهاي گياهي(ملخ-سن غلات-پروانه ... و ...) در مزارع و باغات

نحوه عضويت افراد بعنوان كمك به تيم هاي امدادي براي كمك رساني در حوادث چگونه است؟

-       مراجعه به سايت اطلاع رساني جمعيت هلال احمر و سازمان آتش نشاني و تكميل فرم عضويت داوطلبانه در بخشهاي امدادي

چگونه مي توان درخصوص جبران خسارات بخش كشاورزي در اثر حوادث طبيعي پيگيري نمود؟

-          بيمه نمودن تمامي محصولات در برابر حوادث

-          پيگيري از سازمان جهاد كشاورزي و دفاتر خدمات بيمه اي بانك كشاورزي

مراحل جبران خسارات وارده به واحدهاي مسكوني در اثر حوادث طبيعي چگونه است؟

-          توصيه به بيمه نمودن اماكن در برابر حوادث

-          پيگيري از فرمانداري و بنياد مسكن جهت بازديد و مساعدت در اعطاي تسهيلات بانكي

سياست دولت در جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي چيست

-          بيمه همگاني در بخشهاي كشاورزي- اماكن مسكوني و ساير بخشها

سياست دولت در زمينه استمهال وام كشاورزان خسارت ديده چيست؟

-          مطابق با بخشنامه و مصوبات هيأت دولت

-          پيگيري از كارگروه هاي شهرستاني ازطريق ادارات جهاد كشاورزي شهرستانها

جهت ايمن سازي موارد پرخطر شناسائي شده در شهرها و روستاها از چه سازماني پيگيري نمائيم؟

-          شهرداريها درخصوص حوادث شهري-اماكن-معابر و ...

-          سازمان جهاد كشاورزي درخصوص قنوات-تأسيسات-اراضي زراعي و باغي و ...

-          از شركتهاي گاز-برق-آب و فاضلاب و ... درخصوص حوادث مرتبط با شبكه ها

 

سوالات متداول واحد آموزش

سئوال: شرايط موسسات و مراكز آموزشي متقاضي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي كاركنان استانداري اصفهان چيست؟

پاسخ: 1- اخذ گواهينامه صلاحيت از سامان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان جهت برگزاري دوره هاي آموزشي كارمندان دولت

2- ورود به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) جهت شركت در مناقصه مربوط به دوره هاي آموزشي در شش ماه اول هر سال

3- شركت در مناقصه بارگزاري شده در سامانه ستاد بر اساس حيطه آموزشي تعيين صلاحيت شده موسسات و مراكز آموزشي

 

سوالات و پرسشهای دفتر امور شهری

سئوال1)آيا كارمندان شهرداري و دستگاههاي وابسته مشمول لايحه قانوني راجع به منع مداخله (مصوب 22/10/1337) مي باشند:

پاسخ )ممنوعيت مندرج راجع به بند 4 ذيل ماده 1 لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزاء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 درخصوص كاركنان شهرداري ها نيز اطلاق داشته و افاده عموم مي نمايد و نه تنها در شهرداري محل خدمت لكن ساير شهرداريها و نهادهاي دولتي و كشوري را هم در بر مي گيرد.

سئوال 2)چگونگي واگذاري اختيار تصويب برخي از معاملات به شهرداران توسط شوراها:

پاسخ )شوراهاي اسلامي شهر براساس تبصره ذيل بند 14 ماده 80 قانون شوراها مي توانند اختيار تصويب و انجام معلات را تا ميزان معيني با رعايت آئين نامه مالي شهرداري به شهردار واگذار نمايند. بنابراين شوراهاي شهر بايد معاملاتي را كه اجازه انجام آنرا به شهرداري واگذار مي نمايد، حتما ميزان و سقف آن معين باشد و در خصوص آن قسمت از معاملاتي را كه مجوز نداده است شهرداري بايد اجازه آنرا از شورا طي مصوبه اي اخذ نمايد و مقيد كردن معاملات براي هميشه توسط شوراهاي اسلامي شهر بلاوجه مي باشد.

سئوال 3) ارجاع اختلاف در قراردادهاي راجع به اموال شهرداريها(موضوع مواد 10 و 20 آئين نامه مالي شهرداريها) چگونه مي باشد:

پاسخ )با عنايت به اينكه در اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آئين دادرسي مدني از عبارت اموال عمومي بكار گرفته شده است و شهرداريها هم جزء موسسات عمومي غيردولتي محسوب مي شوند لذا علاوه بر رعايت مواد 10 و 20 آئين نامه مالي شهرداريها؛ براي ارجاع به داوري مي بايست مصوبه هيات محترم وزيران اخذ و اصل 139 قانون اساسي مدنظر قرار گيرد.

سئوال4) در مزايده اي كه شهرداري بصورت فروش نقدي برگزار نموده، بعد از تعيين برنده در كميسيون معاملات، آيا شهرداري مي تواند بهاي مورد مزايده را بصورت اقساط از برنده مزايده دريافت نمايد:

پاسخ )با عنايت به اينكه پرداخت وجه نقدي توسط برنده مزايده به شهرداري در شرايط مزايده اعلام گرديده لذا شهرداري نمي تواند پس از برگزاري مزايده و تعيين برنده در كميسيون معاملات، بهاي مورد مزايده را بصورت اقساط دريافت نمايد زيرا اين امر موجب بر هم خوردن شرايط مزايده شده و تالي فاسد دارد

سئوال5) وضعيت معافيت، بخشودگي و معافيت از پرداخت عوارض شهرداري:

پاسخ )با توجه به تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه مربوط به شهرداري و دهياري ملغي گرديده و از اين حيث كليه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي مشمول عوارض متعلقه بوده و ملزم به پرداخت آن خواهند بود مگر اينكه به موجب قوانين لاحق و موخر بر قانون ماليات بر ارزش افزوده تخفيف يا معافيت پيش بيني شده باشد.

سئوال6) وضعيت معافيت از عوارض صدور پروانه براي افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي و خيرين مدرسه ساز در طول برنامه ششم توسعه:

پاسخ )در بند (ت) ماده 23 احكام دائمي برنامه ششم توسعه، هرگونه تخفيف و بخشودگي عوارض شهرداري ها توسط دولت ممنوع شده و اين ممنوعيت قابل تسري به قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي نمي باشد. بنابراني قيمت (چ ) رديف 2 ماده 80 قانون برنامه ششم دائر بر اعطاي معافيت هايي به افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي و خيرين مدرسه ساز قابل اجرا مي باشد.

سئوال7) آيا شوراهاي اسلامي شهر مي توانند در هر زمان نسبت به تصويب طرحهاي داراي بار مالي براي شهرداري در خارج از چارچوب بودجه مصوب اقدام كنند:

پاسخ )يكي از وظايف شوراهاي اسلامي شهر براساس بند 12 ماده 80 قانون شوراها، تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ سالانه شهرداري و موسسات و سازمانهاي وابسته به شهرداري با رعايت آئين نامه مالي شهرداري هاست. از طرف ديگر براساس تبصره مواد 33 و 34 آئين نامه مالي شهرداريها كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت آئين نامه مالي و معاملات شهرداري بعمل مي آيد. بديهي است بودجه شهرداري و شورا همه ساله با رعايت مقررات و ضوابط بودجه نويسي و پيش بيني رديف هاي درآمدي- هزينه اي بوسيله شهردار تهيه و به تصويب شوراي اسلامي شهر مي رسد. هرگونه تغيير در بودجه مذكور يا دريافت و پرداختها نيز با پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراها خواهد بود. شوراي اسلامي شهر نمي تواند بدون رعايت مقررات قانوني مربوط و احكام آئين نامه هاي مالي و معاملاتي و بدون پيشنهاد شهرداري در رديف بودجه تغيير دهد و طرح هاي داراي بار مالي را براي شهرداري تصويب كند. حكم بند 10 ماده 55 قانون شهرداريها نيز كه مستند تصويب بسياري از طرح ها و پيشنهادهاي هزينه اي است در چارچوب تفسير موسعي كه از آن مي شود فاقد مبناي حقوقي است. بنابراين لازم است شوراهاي اسلامي در اين زمينه با دقت نظر بيشتري عمل نمايد.

سئوال8) نحوه رعايت برهاي اصلاحي و يا تعريضي موضوع تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداريها:

پاسخ )"برهاي اصلاحي و يا تعريضي" حكم تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداري دلالت صريح يا ضمني بر مجاني يا بلاعوض بودن آزاد سازي زمين واقع در طرح اصلاح يا احداث معبر ندارد. ضمن آنكه از لحاظ تقدم و تاخر تصويب مقررات، قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت و قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها و نيز قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداريها موخر بر تصويب تبصره 6 ماده 100 مي باشد و در مقام عمل قانون موخر اجرا مي گردد.

سوال 9) شهرداریها به موجب تبصره (۴) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی می توانند از کلیه زمینهایی که وارد محدوده خدماتی شهرها می شوند طی ضوابط خاصی علاوه بر تأمین اراضی مورد نیاز جهت تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی تا ۲۰ درصد اراضی مالکین را نیز به صورت مجانی دریافت نمایند و از طرفی بموجب ماده (۱۰۱) اصلاحی نیز در جهت تأمین همین فضاها هنگام تفکیک قدرالسهمی برای شهرداریها در نظر گرفته شده است با عنایت به تصویب ماده (۱۰۱) اصلاحی؛ آیا تبصره (۴) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها نسخ شده است یا خیر؟ و اگر نسخ نگردیده تکلیف شهرداریها جهت اجرای این دو قانون چیت ؟

پاسخ) تبصره (۴) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب

28/8/1367 و اصلاحات بعدی آن تحت شرایط مقرر در ماده (۴) و در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی

برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ات اما سرانه های مقرر در تبصره (۳) ماده (۱۰۱) قانون شهرداری برای تفکیک یا افراز اراضی بیشتر از ۵۰۰ متر مربع واقع در محدوده و حریم شهر جهت تأمین سرانه فضاهای عمومی و خدماتی (تا سقف ۲۵%) و نیز تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر تا ۲۵٪ از باقیمانده اراضی) می باشد بنابراین دو قانون مذکور از نظر ماهیت باهم متفاوت بوده و هر کدام در جایگاه خود با رعایت شرایط مربوطه قابل اجراء می باشد .

سوال 10) حد نصاب های مقرر در تبصره (۳) ماده (۱۰۱) قانون شهرداریها چگونه تعیین می شود؟

پاسخ) شهرداری بایستی بر اساس طرح جامع و تفصیلی شهر نسبت به تعیین سرانه های عمومی و خدماتی اقدام نماید . در صورت هر گونه ابهام در تعیین این سرانه ها نسبت به استعلام از کمیسیون ماده (5) شهرسازی و معماری استان اقدام گردد . همچنین برای تعیین سرانه های شوارع و معابر شهرداری باید با رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نسبت مورد نیاز سرانه را محاسبه نماید. در صورتی که با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شوارع و معابر مورد نیاز بیشتر از ۲۰ درصد باقیمانده زمین گردد شهرداری موظف است نسبت به خرید سهم مازاد بر ۲۵ درصد اقدام نماید .

سوال11) آیا اراضی موضوع تبصره (۴) ماده واحده یاد شده مازاد بر نصاب معابر تبصره (۳) است؟

پاسخ) خیر . کلیه اراضی و معابر و شوارع عمومی و خدماتی فقط در قالب تبصره (۳) این قانون از مؤدیان دریافت می شود و شهرداری مازاد بر سرانه های اعلام شده در تبصره (۳) نمی توانند هیچگونه در خواستی هنگام تفکیک اراضی مشمول ماده (۱۰۱) داشته باشد.

سئوال 12) نحوه اجرای ماده (۱۰۱) برای اراضی کمتر از ۵۰۰ متر که از اراضی بالای ۵۰۰ متر مربع رأساً توسط مالکین و دینفعان تفکیک و سپس در اجرای مقررات ثبتی سند شش دانگ مالکیت برای آنها اخذ شده چگونه است؟

پاسخ) زمین های کمتر از ۵۰۰ متر مربع دارای شرایط لازم برای اعمال ماده (۱۰۱) نمی باشند .

 

سوال 13) منظور از عبارت اراضی در صدر ماده ۱۰۱ چیست؟

پاسخ منظور از اراضی در متن ماده واحده کلیه زمین ها اعم از دارای مستحدثات و فاقد مستحدثات واقع در محدوده یا حریم شهر با هر نوع کاربری که با رعایت حد نصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی مصوب شهر قابل تفکیک می باشد.

 

سوال 14) سرانه های عمومی و خدماتی و شوارع و معابر برای اراضی دولتی چگونه تعیین می شود؟

پاسخ) وزارت راه و شهرسازی بر اساس طرح جامع و تفصیلی شهر با رعایت ضوابط و مقررات این طرح ها، نسبت به تعیین سرانه های مذکور در قانون به هنگام تفکیک. اقدام خواهد نمود و پس از آن اراضی عمومی و خدماتی و شوارع و معابر در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت.

 

سوال 15) آیا تفکیک یا افراز اراضی که دارای سند شش دانگ نباشند بر اساس ماده (۱۰۱) قانون شهرداری ها

 امکان پذیر است؟

پاسخ) خیر صرفا اراضی دارای سند شش دانگ می توانند بر اساس قانون مذکور تفکیک گردند.

 

سئوال 16) عمل تفکیک و افراز برای اراضی که بر اساس طرح های توسعه شهری به کاربری های آموزشی و بهداشتی و ... تخصیص یافته است به چه صورت انجام می شود؟

پاسخ) چنانچه مالک متقاضی تفکیک یا افراز املاک مذکور وفق کاربری مصوب طرح های توسعه شهری باشند با رعایت حدنصاب تفکیک برای کاربری مصوب مطابق ضوابط و مقررات مربوطه، تفکیک اراضی یادشده بلا مانع است .

 

سوال 17) آیا اراضی وقفی مشمول تبصره های (۳) یا (۴) این قانون می شوند؟

پاسخ) با توجه به نظریه شماره 44599/30/90 مورخ 2/9/90 شورای محترم نگهبان تسری تبصره (۴) این قانون به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شده است. در هر صورت اجرای ضوابط و مقررات طرح های توسعه شهری برای این اراضی طبق ضوابط جاری الزامی است و سرانه های شوارع و معابر و خدماتی باید تأمین شود . بدیهی است مالکیت این اراضی (سرانه ها) همچنان در اختیار اداره اوقاف قرار دارد.

 

سوال 18) آیا اراضی حاصل از اجرای ماده (۱۰۱) برای تفکیک مجدد مشمول اجرای این ماده قانونی می شوند؟

پاسخ) بله. هر گاه مالک زمینی با مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع و دارای سند شش دانگ که در عملیات تفکیک قبلی، حقوق قانونی شهرداری را طبق ضوابط پرداخت نموده است، متقاضی تفکیک باشد، با رعایت سایر قوانین و مقررات و لحاظ نمودن حقوق طرفین (در تعیین سرانه ها واگذاری سرانه های قبلی بهعنوان بخشی از سرانه تامین شده، لحاظ گردد)، مشمول ماده (۱۰۱) می گردند.

 

سوال 19) در مواردی که امکان تأمین سرانه های شوارع و معابر عمومی و خدمانی وجود نداشته باشد نحوه اقدام چگونه خواهد بود؟

پاسخ) طبق تبصره (۴) ماده واحده مذکور، در مواردی که امکان تأمین شوارع و معابر و سرانه های عمومی و خدماتی از زمین وجود نداشته باشد شهرداری می تواند معادل قیمت این اراضی را با نظر یک کارشنا رسمی دادگستری از مالک دریافت نماید. بدیهی است اخذ وجه سرانه در اجرای تبصره (۴) الزاما با تصویب شورای اسلامی شهر میسر می باشد. البته این موضوع شامل گذرها و شوارع طرحهای توسعه شهری نبوده و ضوابط آنها باید دقیقا رعایت گردد.

 

سوال 20) وجوه و سرانه های حاصل از اجرای ماده (۱۰۱) چگونه باید مصرف شود ؟

پاسخ) وجوه و سرانه های مذکور به تناسب میزان قدرالسهم ها صرفا باید برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و همچنین تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر هزینه گردد.

 

سوال 21) آیا آنچه که از سوی قانونگذار در تبصره (۳) ماده (۱۰۱) اصلاحی قانون شهرداری تجویز شده اختصاصاً محل تأمین سرانه کاربری های عمومی است که تأمین آن وظیفه ذاتی و قانونی شهرداری هاست یا سایر کاربری های عمومی مندرج در طرح های جامع و تفصیلی که اجرای آن بر عهده دستگاههای اجرایی است از املاک ناشی از اجرای این ماده قانونی باید تأمین گردد. بعبارت ساده تر، آیا سایر دستگاههای اجرایی مجری طرح های عمومی برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی مذکور در تبصره (۳) ماده (۱۰۱) اصلاحی مشمول سهم می باشند یا خیر؟

 

پاسخ) مطابق تبصره (۴) ذیل ماده (۱۰۱) قانون شهرداری ها ((کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) متعلق به شهرداری است. لذا قائل شدن سهم برای سایر دستگاهها از سرانه های موضوع تبصره (۳) بر خلاف نص صریح قانون است. مضافاً مالکیت امری مطلق و دائمی است لذا استثناء و یا کسر و تخصیص از آن مستلزم صراحت قانونی است که در ماده (۱۰۱) اصلاحی چنین استثنائی ملاحظه نمی شود. همچنین قانون گذار شیوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز سایر دستگاههای اجرایی را در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 معرفی نموده و تملک مجانی مغایر با اراده قانون گذار می باشد.

سوال 22) آیا در اجرای تبصره (۳) ماده (۱۰۱) اصلاحی قانون شهرداری سرانه های مربوط به ((تأمین سرانه فضاهای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر )) صرفا به نسبت مالکیت مشاعی خواهان افراز از کل ملک شش دانگ اخذ و کسر خواهد شد و یا نسبت به مالکیت مشاعی کلیه مالکین اعم از خواهان و خواندگان افراز و از تمامی ملک کسر می شود؟

پاسخ) افراز املاک مشاع صرفا موجب تجزیه ملک و خروج مالكيت ها از مشاعی است برغم مالکیت اختصاصی که برای هر یک از مالکین قطعات افرازی حاصل می گردد شهرداریها مکلف به تأمین معابر و شوارع مورد نیاز در محدوده مورد افراز و تأمین سرانه فضاهای عمومی و خدماتی جهت کلیه قطعات سهمی خواهان و خواندگان افراز خواهد بود. بنابراین معابر و شوارع و سرانه های فضاهای عمومی و خدماتی موضوع این ماده قانونی از کل شش دانگ ملک مورد افراز با تفکیک و از سهم کلیه مالکین مشاعی اعم از خواهان و خواندگان به نسبت سهم آنها در یافت می گردد.

 

سوالات متداول دفترامور روستايي

فرآيند بكارگيري نيرو در دهياريها چگونه است؟

بر اساس آيين نام استخدامي دهياريها بكارگيري نيروي قراردادي مدت معين بر اساس قانون كار و صرفا از طريق آزمون امكان پذير است

مرجع رسيدگي به تخلفات دهياران و كاركنان دهياريها كدام مرجع ميباشد؟

رسيدگي بهتخلفاتدهياران هيات رسيدگي به تخلفات اداري استانداري و كاركنان دهياريها كميته انظباط كاركنان ميباشد

مرجع انتخاب و صدور حكم انتصاب دهيار كيست؟

دهيار توسط شوراي اسلامي روستا انتخاب ولي حكم انتصاب توسط بخشدار صادر ميشود

چگونگي اخذ تسهيلات اشتغالزايي روستايي و شرايط دريافت تسهيلات؟

با توجه به عدم تخصيص اعتبار از محل تفاهمنامه هاي مربوطه و از محل صندوق توسعه ملي كه در سالهاي قبل از طريق ثبت نام در سايت كارا پرداخت مگرديد در حال حاضر چنين امكاني وجود ندارد

نحوه سرمايه گذاري و ظرفيت هاي گردشگري روستايي براي ايجاد بوم گردي و سايتهاي تفريحي؟

ارسال درخواست جهت نوع فعاليت مورد نظر و ميزان سرمايه گذاري در قالب طرح مورد نظر به دفتر امور روستايي براي پيگيري هاي بعدي

آیا رأی نماينده شوراي شهرستان در هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی روستا وبخش که عضو شوراي اسلامي بخش و يكي از روستاها مي باشد برای تأیید مصوبات شورای بخش و روستای خودش مشکل ندارد؟

با عنايت به مفاد ماده 3 آيين نامه اجرايي ماده 80 قانون شوراها مصوب 11/7/96 هيأت وزيران می بایست در این مورد از نماينده جايگزين شوراي شهرستان جهت شركت در جلسات هيئت تطبيق دعوت شود.

آیا شورای اسلامی روستا می تواند زمین های مستثنیات روستا را به افراد نیازمند و فاقد مسکن واگذار نماید؟

باتوجه به اينكه در روستا متولي امور اجرايي دهیاری است و بر اساس مفاد مواد91و95 قانون شوراها در خصوص اقدامات برخلاف وظايف مقرر و عدم دخالت شوراها در امور اجرايي، واگذاری ومصوبات شوراهاي روستا در باره موضوع مطروحه خارج از اختيارات شورا محسوب و خلاف مقررات مي باشد مضافاً اينكه مستند به ماده 53 و 54 و 55آيين نامه مالي دهياري ها، در صورت وجود اموال عمومي، دهياري عهده دار حفاظت و مهيا ساختن آن براي استفاده عموم است و مكلف است در صورت عدم امكان استفاده عمومي با تشخيص شورا جزء اموال اختصاصي منظور و طبق مقررات آن را به ثبت برساند

در ماده 14 آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار تعداد جلسات شورای اسلامی روستا 2 جلسه در ماه ذکر شده ولی در بخشنامه استانداری 4 جلسه بیان شده است . ملاک آیین نامه است یا بخشنامه؟

درماده 12 آیین نامه داخلی شورای اسلامی روستا مصوب مورخ 5/5/1384 اعلام شده جلسات شورا به طور مستمر ماهی چهار بار تشکیل می شود.از آنجا که ماده 14 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهاي اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار مصوب مورخ 11/1/1378 می باشد، و آیین نامه داخلی شورا مقدم بر آیین نامه اجرایی است لذا چهار جلسه در ماه می بایست ملاک عمل قرار گیرد

شرايط اخذ امريه مناطق محروم كشور(رياست جمهور)؟

فقط از طريق آدرس سايت rdcir.ir بارگذاري مدارك مثبته توسط شخص متقاضي

شرايط اخذ امريه آتش نشان روستايي؟

از طريق سايت سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور و همچنين ارائه مدارك متقاضي به دهياري داري پايگاه و يا خودروي آتش نشان و تكميل فرمهاي درخواست متقاضي و فرم تعهد دهيار و ارسال مدارك به دفتر روستايي استانداري اصفهان

شرايط درخواست نيروي ثابت آتش نشان روستايي؟

دهياريهاي درجه 5 و 6 و روستاهاي مركز دهستان و روستاهاي داراي پايگاه آتش نشاني

رعايت حداقل استاندارهاي پايگاه آتش نشان روستايي اعلام شده توسط دفتر امور روستايي

تفاهم نامه في مابين هياريهاي تحت پوشش پايگاه آتش نشاني مبني بر مشاركت در هزينه هاي جاري پايگاه آتش نشان

گذراندن مصوبه تصويب شده شوراي اسلامي روستاي متقاضي نيروي ثابت آتش نشان

برگزاري آزمون زير نظر دفتر امور روستايي از بين متقاضيان ثبت نام شده

 

سوالات متداول دفتر امور بانوان

1.     آيا به زنان تسهيلات بانكي ويژه‌اي تعلق مي‌گيرد؟

پاسخ: تسهيلات ويژه بانوان و شرايط پرداخت شامل جامعه هدف، مبلغ تسهيلات و ... طي تفاهم نامه‌هاي ملي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري با بانك‌هاي عامل به اين دفتر ابلاغ مي‌گردد.

2.     من زن سرپرست خانوار هستم. براي دريافت حمايت به كجا بايد مراجعه كنم؟

پاسخ: دستگاه‌هاي اجرايي حامي زنان سرپرست خانوار كميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي مي‌باشند.

3.     مراحل تشكيل كانون فرهنگي اجتماعي بانوان چيست؟

ضمن ورود به سامانه www.moi.irو دريفت اطلاعات لازم جهت تأسيس سازمان مردم نهاد به واحد امور اجتماعي فرمانداري‌ها يا استانداري مراجعه نماييد.

4.     شرح وظايف دفتر امور بانوان وخانواده چيست؟

نظارت و انجام مطالعات، تحقيقات و پژوهش در زمينه شناخت مسائل و مشكلات زنان

بررسي مطالعه و تحقيقات در زمينه شناخت باورهاي سنتي زنان در سطح استان به ويژه ايلات و عشاير قومي.

مطالعه و بررسي اطلاعات و تحقيقات بعمل آمده در جهت ارتقاء و بالندگي در مشاركت‌هاي مردمي

تشريك مساعي با كارشناسان به منظور تنظيم آيين نامه ها و بخشنامه هاي لازم در رابطه با ترويج فرهنگي پويا و متناسب با سنتهاي قومي استان

نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات به منظور رفع تبعيض در بين استان

طرح هاي تشويق زنان به استفاده از آموزش هاي لازم مانند سوادآموزي و تعليمات حرفه اي و اجتماعي

ايجاد هماهنگي در دستگاه هاي ذيربط به منظور بررسي و شناخت امكانات و تسهيلاتي كه مي‌توان در اختيار بانوان قرار دهند.

انجام هماهنگي هاي لازم با مراكز ذيربط به منظور تهيه گزارش هاي دقيق از وضعيت موجود زنان در منطقه و ارائه گزارش هاي تحليلي به منظور امكان توسعه فرهنگي و اجتماعي آنان

ايجاد ارتباط با مراكز علمي تحقيقاتي پژوهشي و دستگاه‌هاي ذيربط استان به منظور تهيه و تدوين طرح هاي كاربردي در راستاي اعتلاي فرهنگي و اجتماعي بانوان استان.

تعيين اولويت‌ها در ايجاد مراكز فرهنگي رفاهي و ... مخصوص بانوان باتوجه به امكانات و ضرورت‌هاي موجود با همكاري ديگر سازمان‌هاي مسئول.

 

 

سوالات متداول اداره کل امور اداری و مالی

سوال  1 : مراحل بعدي پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون فراگير چگونه مي باشد؟

جواب : پس از اعلام سازمان سنجش آموزش كشور و در صورت تاييد مرحله اول زمان مصاحبه افراد از طريق سايت وزارت كشور در استانداري اطلاع رساني خواهد شد.

سوال: بكارگيري نيرو در استانداري و فرمانداري ها چگونه انجام مي شود؟

جواب : طبق قانون مديريت خدمات كشوري، هرگونه بكارگيري نيروي جديد، پس از انتشار آگهي استخدام، سير مراحل مربوطه انجام خواهد شد.

سوال 3: جذب نيروي امريه به چه صورت است؟

جواب : پس از ابلاغ سهميه ساليانه (معمولا در اوايل سال) ، ثبت نام افراد از طريق
 وب سايت استانداري و تكميل فرم الكترونيك مربوطه و طي مراحل اداري انجام خواهد شد.

سوال 4 : افزايش حقوق بازنشستگان چگونه انجام مي شود؟

جواب : هرگونه افزايش حقوق افرادي كه در سنوات گذشته بازنشسته شده اند پس از ابلاغ مصوبه و دستورالعمل مربوطه توسط سازمان بازنشستگي كشوري انجام و حقوق مربوطه نيز توسط آن سازمان واريز خواهد شد.

سوال: چگونه مي توانيم غرامت بيمه عمر را دريافت نماييم؟

جـواب :

1- مراجعه به دادگستري و دريافت گواهي انحصار وراثت و يا اصل گواهي وراث سازمان بازنشستگي از روي پرونده كارگزيني مرحوم

2- گواهي فوت صادره از سازمان ثبت احوال

3- گواهي پزشكي قانون مبني بر تعيين علت فوت

4- گزارش مشروح حادثه (درصورتي كه فوت به علت حادثه باشد) كه توسط مراجع ذي صلاح انتظامي يا قضايي تنظيم و نام بيمه شده متوفي در آن قيد شود.

5- كپي از تمام صفحات شناسنامه مرحوم

6- كپي از كارت ملي مرحوم

7- ارائه شماره حساب شبا ازوراث باتاييديه از بانك مربوطه و يا داشتن وكالت محضري از وراث

سوال 6 : چگونه مي توانيم كمك هزينه فوت را دريافت نماييم؟

جـواب : 

1- مراجعه به امور اداري و دريافت فرم كمك هزينه فوت

2- گواهي فوت صادراه از سازمان ثبت احوال

3- ارائه گواهي انحصار وراثت و يا اصل گواهي وراث سازمان بازنشستگي از روي پرونده كارگزيني مرحوم

4- كپي از تمام صفحات شناسنامه مرحوم

5- كپي از كارت ملي مرحوم


سوال 7 : چگونه مي توانيم كمك هزينه ازدواج را دريافت نماييم؟

جـواب : 

1- مراجعه به امور اداري و دريافت فرم كمك هزينه ازدواج

2- كپي از صفحات اول و دوم قباله ازدواج

3- كپي از حكم كارگزينه كارمند يا بازنشسته

4- كپي از تمام صفحات شناسنامه عروس و داماد

5- كپي از كارت ملي عروس و داماد

سوال 8 : چگونه مي توانيم بيمه سلامت (خدمات درماني) فرزند يا افراد تحت تكفل خود را قطع نماييم؟

جـواب :

1- مراجعه به امور مالي و درخواست كانديداي ابطال كردن فرد تحت تكفل

2- مراجعه به يكي از نمايندگي‌هاي بيمه سلامت و حذف نهايي فرد تحت تكفل و دريافت نامه افراد تحت تكفل

3- مراجعه به استانداري و تحويل نامه افراد تحت تكفل

سوال 9 : چگونه مي توانيم بيمه سلامت (خدمات درماني) فرزند يا افراد تحت تكفل خود را اضافه نماييم؟

جـواب :

1- مراجعه به امور مالي و دريافت فرم افزايش عائله

2- مراجعه به يكي از نمايندگي‌هاي بيمه سلامت و تاييد نهايي فرد تحت تكفل و دريافت نامه افراد تحت تكفل

3- مراجعه به استانداري و تحويل نامه افراد تحت تكفل

سوال 10 : مدارك مورد نياز براي آزادسازي ضمانت نامه انجام تعهدات پيمان چيست؟

جواب : صورت مجلس تحويل موقت


سوال 11 : مدارك مورد نياز براي آزادسازي 50 درصد اول سپرده حسن انجام كار پيمان چيست؟

جـواب : 

1- مفاصا حساب بيمه

2- صورت وضعيت قطعي

سوال 12 : مدارك مورد نياز براي آزادسازي 50 درصد دوم سپرده حسن انجام كار پيمان چيست؟

جواب : صورت مجلس تحويل قطعي

سوال 13 : برگزاري مناقصه پشتيباني خودروي استانداري و فرمانداري هاي تابعه چه زماني انجام مي شود؟

جواب : كليه متقاضيان شركت در مناقصه پشتيباني خودروي استانداري و فرمانداري هاي تابعه مي تواند از طريق سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت در اواخر اسفنده ماه و اوايل فروردين ماه هر سال پيگيري و اقدام نمايند.

سوال 14 : برگزاري مناقصه پشتيباني تامين نيروي تاسيسات استانداري چه زمان انجام
مي‌شود؟

جواب : كليه متقاضيان مي تواند از طريق سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت در اواخ اسفند ماه و اوايل فروردين ماه هر سال پيگيري و اقدام نمايند. 4/12/م

 

سوالات متداول دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

1-پرسش : عدم واریز یارانه و کمک هزینه معیشتی

پاسخ : از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پیگیری نمائید .

2-پرسش : پیگیری سهام عدالت

پاسخ : مربوط به اداره امور اقتصادی و دارائی می باشد .

3-امور مربوط به درخواست برقراری یا افزایش سهمیه آرد

پاسخ : مربوط به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان است .

4-اعتراض به نحوه توزیع کالاهای اساسی و یارانه دار ( مثل روغن و . . .)

پاسخ : سازمان صنعت ، معدن و تجارت متولی انجام این امر می باشد .

5-تامین نهاده های دامی

پاسخگوئی مربوط به نهاده های دامی ، سازمان جهادکشاورزی می باشد .

 

 

سوالات متداول در حوزه اداره كل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري اصفهان

مراجع صدور مجوز تشكل هاي مردم نهاد چه دستگاهي هستند؟

1-استانداري 2- فرمانداري 3-اداره كل ورزش و جوانان   4-نيروي انتظامي

2-متقاضيان ثبت سمن وزارت كشور ابتدا بايد كجا مراجعه نمايند؟

1-فرمانداري 2-وپس از گذشت 2 سال از صدور پروانه در صورت تاييد و صلاحيت كار در سطح استاني توسط فرمانداري به استانداري معرفي و در صورت تاييد در شوراي توسعه و حمايت استان مجوز استاني دريافت مي نمايند.

3- مبناي قانوني شكل گيري و فعاليت تشكل هاي مردم نهاد چيست؟

1-آيين نامه تشكل هاي مردم نهاد مورخ 1395    2-دستورالعمل اجرايي آن

4-مرجع رسيدگي به امور تشكل هاي مردم نهاد در سطح استان و شهرستان چيست؟

1-شوراي توسعه و حمايت از تشكل هاي مردم نهاد استان به رياست معاون سياسي و امنيتي استانداري

2-شوراي توسعه و حمايت از تشكل هاي مردم نهاد شهرستان به رياست فرماندار شهرستان

5-هدف دفاتر تسهيلگري و چيست؟   

-          دفاتر تسهيل گري و توسعه محلي با رويكرد اجتماع محور و مشاركت جامعه محلي با هدف ارتقاي كمي و كيفي وضعيت اجتماعي، فرهنگي، محيطي و مسكن در مناطق كم برخوردار تاسيس و زير نظر سازمان اجتماعي كشور فعاليت خود را انجام مي دهند.

6-اقدامات موثر دفاتر تسهيلگري در چه زمينه اي است؟

-          اقدامات موثر دفاتر تسهيل گري و توسعه محلي در زمينه كاهش آسيب هاي اجتماعي و مقابله با حاشيه نشيني انجام شده است. فعاليت اين دفاتر به منظور تسريع و تسهيل بهبود بافت هاي فرسوده با رويكرد مشاركتي و توانمندسازي مي باشد.

7 -دفاتر تسهيل گري فعال در شرح اصفهان به اين شرح مي باشد.

-          دفاتر حصه و جلوان ، ملك شهر، ارزنان، جوي آباد خميني شهر

-          دفاتر همت آباد ، قائميه، هفتون

 

8-     نحوه پيوند كليه وچگونگي اخذ پاداش اهدا كليه؟

 بيمار همراه با سوابق بيماري، نظريه پزشك معالج، گواهي بخش دياليز، مدارك هويت شخصي به انجمن هاي خيريه ابوالفضل(ع) و انجمن حمايت از بيماران كليوي اصفهان و يا در شهرستانهاي غرب استان به انجمن قمربني هاشم (ع)نجف آباد مراجعه و پس از تكميل پرونده اقدامات لازم براي انجام پيوند كليه صورت مي­پذيرد وآنگاه مدارك براي پاداش اهدا به استانداري پس از عمل ارسال و از طريق بنياد بيماريهاي خاص مبلغ 1ميليون تومان به حساب اهدا كننده واريز خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 سوال:
چگونه می توانم برای تهیه مجوز دفاتر پیشخوان اقدام کنم؟
پاسخ:
برای تهیه مجوز دفاتر پیشخوان، مراحل زیر باید طی شوند:
مرحله یک:
: اقدام برای تهیه مجوز به یکی از دو روش ذیل:
روش اول: شرکت در آزمون فراخوان استانی که در آن، برای محدوده هائی که جمعیت نسبتاًکم دارند چند سال یکبار فراخوان اعلام می‌شود.
روش دوم: خرید مجوز از دفاتری که برای آنها صرفه اقتصادی نداشته و حاضر به فروش می‌باشند.
مرحله دوم: خرید، یا رهن و اجارۀ یک مکان لااقل پنجاه متری الزاماً با پروانه تجاری که موقعیت آن مکان به تأیید دبیرخانه کارگروه رسیده باشد.
مرحله سوم: تجهیز دفتر: هزینه چندده میلیون تومانی برای خرید ملزومات دفتر شامل باجه بندی، میزوصندلی، صندلی انتظار، دوربین مدار بسته، چندین سیستم کامپیوتر، پرینتر، دستگاه اسکن و کپی، کپسول آتش نشانی، سرویس بهداشتی اجباری، ... .
مرحله چهارم: تهیۀ هزینۀ چند ده میلیون تومانی برای ضمانتنامه ها و همچنین سرمایه در گردش برای انجام کارهای پست، مخابرات، قبوض، و ... .
مرحله پنجم: پیگیری به مدت حدود ششماه برای گرفتن پاسخ انواع استعلامات از سازمانهای مختلف از جمله امور مالیاتی، شهرداری، تأمین اجتماعی، اماکن، ... برای دریافت اجازۀ گشایش دفتر.
مرحله ششم: پیگیری به مدت ششماه دیگر، برای قرار داد بستن با بعضی از سازمانهائی که حاضر به این کار هستند، و گرفتن اجازۀ شروع خدمات آن سازمان (شروع هر خدمت با هر سازمان اجباراً نیازمند آموزش می‌باشد که برای انجام آموزش گاهی باید چند ماه در نوبت آموزش توقف کرد).
نکته: گرچه سازمانها مکلف به واگذار کردن خدمات خود به دفاتر پیشخوان می‌باشند ولی این امر در کل کشور به کندی صورت می‌گیرد، و از طرف دیگر، بسیاری از خدماتی که از قبل در دفاتر موجود است در سالهای اخیر به سمت اینترنتی شدن پیش رفته و به شدت، در آمد دفاتر را تحت الشعاع قرار داده است.
سوال:
سامانه جامع اطلاعات بانوان شاخص استان و نحوه وارد نمودن اطلاعات در سامانه مذکور چگونه است ؟
پاسخ:
سامانه اطلاعات بانوان شاخص اصفهان در سه قسمتِ بانک اطلاعاتی زنان شاخص استان، آمار مربوط به حوزه زنان و مراکز مربوط به حوزه زنان طراحی شده است.‏در بخش بانک اطلاعاتی این سامانه، اطلاعات زنان شاخص اصفهان از جمله فعالان دانشگاهی، علمی و حوزوی، فعالان فرهنگی و هنری، مشاغل، زنان خانه دار و زنان سرپرست خانوار بر اساس شاخص‌ های تعریف شده، وجود دارد.در بخش آمار مربوط به حوزه زنان، آمارهای مربوط به زنان ایثارگر، زنان تحصیلکرده، ورزشکار، بانوان فعال در عرصه تجارت، آمار ازدواج و طلاق و آمار زنان روستایی در اختیار کاربران قرار می گیرد.در بخش مراکز مربوط به حوزه زنان نیز اطلاعات مراکزی همچون کانون‌های فرهنگی و اجتماعی بانوان، بازارچه ‌های خود اشتغالی، مددسراهای بانوان، خانه سالمندان و امکاناتی که این مراکز در اختیار زنان قرار می ‌دهند، وجود دارد.لازم به ذکر است ، سامانه اطلاعات بانوان شاخص استان اصفهان فقط برای کارشناسان این دفتر و دستگاه‌ های اجرایی و تصمیم گیرنده استان قابل مشاهده است .
 
سوال:
قانون کاهش ساعت کاری بانوان شامل حال چه کسانی می شود؟
پاسخ:
ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به چهل و چهار ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج می‌باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۹/۱۰/۱۵ و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرائی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری، سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت تعیین می شود.
 
سوال:
فلسفه و هدف از تشکیل پدافند غیرعامل چیست؟
پاسخ:
از آنجایی که به صورت کلی دو سطح تهدید دشمنانه در هر کشوری وجود دارد و عبارتند از : الف- تهدیدات سخت ، همچون جنگ که توسط نیروهای مسلح پاسخ داده می شوند ب- تهدیدات نیمه سخت یا نوین همچون تهدیدات سایبری ، زیستی ، خرابکاریهای صنعتی و غیره ، که می بایست در برابر آن دفاع غیرنظامی انجام پذیرد که این سطح از دفاع در کشور ما با نام پدافند غیرعامل شناخته شده و با هدف مقابله و آمادگی با نوع تهدیدات ساختار پدافند غیرعامل در کشور ایجاد گردید.
سوال:
تفاوت پدافند غیرعامل با مدیریت بحران چیست ؟
پاسخ:
وظیفه مدیریت بحران پاسخ و مقابله با تهدیدات طبیعی همچون سیل، طوفان ، زلزله و خشکسالی می باشد درحالی که پدافند غیرعامل مسئولیت ایجاد آمادگی و مصون سازی در برابر تهدیدات غیرطبیعی اعم از عامدانه و دشمنانه و یا غیرعمد را به عهده دارد.
سوال:
تفاوت تهدیدات طبیعی با تهدیدات غیرطبیعی عامدانه چیست ؟
پاسخ:
تهدیدات غیرطبیعی یا انسان ساز و بویژه دشمن پایه ویا عامدانه دارای سه ویژگی ذیل می باشند :
الف – حاصل انگیزه و عمد انسانی هستند
ب- علم پایه و تکنولوژیک می باشند
ج- همواره پویا و در حال تغییر می باشند در نتیجه مقابله با آ‌ن نیاز به آمادگی روز آمد علمی ، مدیریتی و تجهیزاتی دارد.
ولی تهدیدات طبیعی بواسطه اینکه عامل آنها طبیعت و اکوسیستم زمین می باشند فاقد سه ویژگی تهدیدات غیرطبیعی می باشند و چون نوع و سطح تهدیدات طی قدمت زمین تغییرات خاصی نداشتند، لذا آمادگی در مقابله با آنها راحتتر است.
سوال:
ساختار و حوزه های تخصصی پدافند غیرعامل چیست ؟
پاسخ:
ساختار ملی:
- در حال حاضر عالیترین مرجع تصمیم ساز این حوزه کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور ( متشکل ازمعاون رئیس جمهور وهفت نفر از وزرای متولی زیرساختها و حوزه های خدمات رسان و همچنین کلیه رده های نظامی و انتظامی و امنیتی ) می باشد که به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل می گردد.
- سازمان پدافند غیرعامل کشور بعنوان ساختار ثابت و همچنین دبیرخانه کمیته دائمی پدافند غیرعامل که وظیفه پیگیری ، نظارت ، راهبری و اجرای تدابیر پدافند غیرعامل در کشور را دارا می باشد . ریاست آن توسط رهبری معظم نظام منصوب می گردد .
ساختار استانی :
- شورای پدافند غیرعامل هر استان به ریاست استاندار بعنوان ساختار غیرثابت که با تشکیل جلسات وظیفه سیاستگذاری در امر پدافند غیرعامل را هدایت می کند و دبیری آن را مدیرکل پدافند غیرعامل استان بر عهده دارند.
- قرارگاه های پنج گانه تخصصی شامل پدافند زیستی ، پدافند سایبری ، پدافند شیمیایی ، پدافند کالبدی- مهندسی و پدافند پرتوی به ریاست استاندار و دبیر مدیرکل پدافند غیرعامل استان .
- اداره کل پدافند غیرعامل استان بعنوان تنها ساختار ثابت و همچنین دبیرخانه شورای پدافند غیرعامل استان که وظیفه پیگیری ، نظارت، راهبری و اجرای تدابیر پدافند غیرعامل در استان را بر عهده دارد که مدیرکل آن به پیشنهاد و هماهنگی استاندار و ریاست سازمان پدافند غیرعامل کشور تعیین می گردد.
تاریخ به روزرسانی: 1399/12/25
تعداد بازدید: 9430
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری استان اصفهان میباشد.