دولت و ملت، همدلی و هم زبانی استانداری اصفهان
صفحه اصلیارتباط با ما


استانداری اصفهان
تلفن: 031-32222651 الی 6 
دورنگار: 32224888 
آدرس: اصفهان - میدان امام حسین(ع) - خیابان باغ گلدسته
صندوق پستی: 43366-81465 
کد پستی: 13115-81459 
 

سمت
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
پست الکترونيک
توجه: در صورت عدم صحت آدرس پست الکترونیک نامه شما ارسال نخواهد شد.
موضوع
توضيحات
فایل ارسالی
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری استان اصفهان میباشد.